Nowości:

  • Profesjonalne i błyskotliwe kolumny estradowe – jakim sposobem wybrać?

    Profesjonalne oraz efektowne kolumny estradowe – jak wybrać? Wyróżniamy dwa typy kolumn estradowych, a mianowicie kolumny tak zwane otwarte i kolumny zamknięte. Kolumny estradowe otwarte, zamieszczone są w otwartym obudowaniu oraz mają one poprawniejszą skuteczność niż głośniki zamieszczone w drugim typu kolumn. Kolumny zamknięte z drugiej kwestii są z pewnością lepsze w jednym aspekcie, chodzi […]